Veel mensen maken zelf een website in WordPress. Dit CMS (content management system) geeft snel resultaat en soms lijkt het of er geen vakman nodig is voor het ontwerpen en bouwen van een WordPress website. Totdat er wat meer nodig is…

Zowel het maken van een goed en bij het bedrijf passend ontwerp als het bouwen daarvan en alles wat daarna komt vereist vakmanschap. Om goed te kunnen presteren moet een website opvallend zijn en een wow effect geven. Een site waar de bezoeker graag doorheen leest en bladert. Het moet dus ook goed leesbaar zijn, met een duidelijk lettertype (open sans) en goed gekozen kleuren en steunkleuren. En niet alleen op een computer scherm, maar ook op smartphones en tablets. Dit noemen we responsive ontwerp.

Er komt veel kijken bij het ontwerp van een professionele website. Het ontwerp start normaal gesproken met het logo. Zeker voor een bedrijf of organisatie is een geschikt logo belangrijk in de communicatie naar de klant. Zo zal het logo terugkomen op visitekaartjes, posters, advertenties, facturen maar ook op de website. Het logo bepaalt ook de kleuren die worden gekozen in het ontwerp van de website.

Niet alleen het ontwerp is belangrijk in het maken van een website, ook de gebruikte technieken zijn van belang. Bijvoorbeeld dient de website niet alleen responsive te zijn, maar dient deze ook te beschikken over een SSL certificaat. Goede hosting voorziet hierin, maar dit moet wel worden aangezet en de website moet hierop worden ingericht.

Voor de vindbaarheid in Google is het nog belangrijk dat een website snel wordt geladen. De websites die worden gebouwd door Webbouw Friesland zijn snel en worden getuned met hulp van Gtmetrix die een performance cijfer berekent voor de website. Wij zorgen ervoor dat de site een performance score van rond de 90% haalt.

Tenslotte is het belangrijk dat de site goed wordt gevonden op trefwoorden of liever gezegd tref zinnetjes (keywords). Hiervoor geldt hoe specifieker deze worden ingeregeld, des te beter de site hierop wordt gevonden. Inregelen houdt in dat de keywords moeten voorkomen in de webteksten en dan bij voorkeur als titel. Google beschouwt een website als het ware als een boek. Een boek bestaat uit hoofdstukken en titels. Dat geldt ook voor webpagina’s. Elke pagina moet een hoofdtitel hebben en daarnaast onderliggende subtitels. De hoofdtitel is voor het zoeken het meest van belang. Daarnaast zijn de subtitels van belang om de context van de pagina te kunnen begrijpen.