Verhogen vindbaarheid in Google

Verhogen vindbaarheid in Google

Google maakt gebruik van zoekwoorden of frases voor het vinden van een webpagina. De woorden of frase moet op de pagina voorkomen in een zogenaamde meta tag en/of titel. Daarnaast is het zinvol dat het woord of frase voorkomt in de eerste alina van de tekst.
Van belang is verder dat elke webpagina gestructureerd is opgezet, goed leesbaar is en gebruik maakt van zogenaamde heading tags (H1, H2 … ).

Geef een reactie